Değerli Danışanımız Merhaba,
Bildiğiniz gibi dünya çapında bir yayılım göstererek epidemiye ve önemli sağlık sorunları ile yaşam kayıplarına yol açan Covid-19 enfeksiyonu, alınan önleyici uygulamalar ile son dönemde gerek yayılma gerekse hastalanma ve ölüme neden olma açısından bir gerileme göstermektedir. Buna bağlı olarak gerek ülkemizde gerekse dünyada sosyal mesafe, maske ve dezenfektan kullanımı gibi temel koruyucu önlemlere dikkat etmek koşulu ile karantina, sokağa çıkma yasağı gibi önlemler kontrollu bir şekilde azaltılmaktadır.

 

Bir süredir Covid-19 ile alınan önlemler çerçevesinde muayenehanede yapılan yüzyüze görüşmeler durdurularak görüşmeler internet üzerinden sürdürülmekte idi. Covid-19 enfeksiyonunun güncel durumu ve alınan önlemlerle “olağan” duruma kademeli olarak dönüşüm sürecinde muayenehanede yüzyüze yapılan görüşmelerin 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren yeniden başlatılması; yüzyüze görüşme yerine yine internet üzerinden görüşmeyi tercih edebilecek danışanlarımız için de internet üzerinden görüşmelerin sürüdürülmesi planlanmaktadır. Düzenli görüşmelerin ruhsal rahatsızlık ya da sorunların ele alınmasındaki önemi açısından danışanlarımızın yukarıda belirtilen iki görüşme yönteminden kendilerine daha uygun olan konusundaki tercihlerini randevu talebi sırasında belirterek görüşmelere devam edilmesinin önemini tekrar hatırlatır, sağlıklı ve mutlu günler dileriz.

Dokuz Eylül Üniversitesinden Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Uzmanlık Eğitimini Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tamamladı. Daha sonra aynı hastanede Psikiyatri Klininği şef yardımcısı olarak çalıştı. Son olarak çalıştığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği'nden Eğitim Görevlisi olarak emekli oldu.

Görevleri arasında asistan eğitiminin kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmesi, tez çalışmaları ve bilimsel araştırmaların planlanıp uygulanması, ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde makale yayınlanması, bilimsel dergilerde danışmanlık yapılması, psikiyatri konusunda çıkarılan kitaplarda bölüm yazarlığı,Duygudurum Bozuklukları Ayaktan Hasta İzleme Biriminin işleyişinde ve süpervizyonu sayılabilir. Emekli olduktan sonra çalışmalarını özel muayenehanesinde sürdürmektedir.

Psikiyatride başlıca ilgi alanları, Bipolar Bozukluk, Depresyon, Kaygı Bozukluklarıdır. Diğer çalışma alanları kişilik gelişimi ve sorunları, kişiler arası çatışmalar, bedensel hastalıklarda psikiyatrik sorunlardır.