AKADEMİK ÇALIŞMALAR

  

1. Depression and anxiety levels in infertile Turkish women. Gulseren L, Cetinay P, Tokatlioglu B, Sarikaya OO, Gulseren S, Kurt S.J Reprod Med. 2006; May;51(5):421-6.

2. From antepartum to postpartum: a prospective study on the prevalence of peripartum depression in a semiurban Turkish community. Gulseren L, Erol A, Gulseren S, Kuey L, Kilic B, Ergor G. J Reprod Med. 2006 Dec;51(12):955-60.

3.T2 intensities in bipolar patients and their healthy siblings: a controlled, cross-sectional study. Gulseren S, Gurcan M, Gulseren L, Gelal F, A Erol Arch Med Res. 2006; 37:133-139

4. Depression, anxiety, health-related quality of life, and disability in patients with overt and subclinical thyroid dysfunction. Gulseren S, Gulseren L, Hekimsoy Z, Cetinay P, Ozen C, Tokatlioglu B.Arch Med Res. 2006 Jan;37(1):133-9.

 

5. Phenomenology of obsessions in a Turkish series of OCD patients.Eğrilmez A, Gülseren L, Gülseren Ş, Kültür S. Psychopathology 1997; 30:106-110.

 

6. Effects of Tibolone on the quality of life, anxiety-depression levels and cognitive functions in natural menopause: an observational follow-up study. Gülseren L, Kalafat D, Mandacı H, Gülseren Ş, Çamlı L. Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology 2005;  45: 71-73.

 

7. Comparison of Fluoxetine and Paroxetine in type II diabetes mellitus patients. Gülseren L, Gülseren Ş, Hekimsoy Z, Mete L Archives of Medical Research 2005; 36:159-165.

 

8. The reliability and validity of the Turkish version of Quality of Life Questionnaire of the European Foundation for Osteopororsis (QUALEFFO). Koçyiğit H, Gülseren Ş, Erol A, Hizli N, Memis A. Clin Rheumatol 2003;  22:18-23.

 

9. Abnormal white matter integrity in synthetic cannabinoid users. Zorlu N, Angelique Di Biase M, Kalaycı ÇÇ, Zalesky A, Bağcı B, Oğuz N, Gelal F, Beşiroğlu L, Gülseren Ş, Sarıçiçek A, Bora E, Pantelis C. Eur Neuropsychopharmacol. 2016; Nov;26(11):1818-1825.

 

10. Reliability and Validity of the Turkish Version of Abdel-Khalek's Death Anxiety Scale among College Students. Sariçiçek Aydoğan A, Gülseren Ş, Öztürk Sarikaya Ö, Özen Ç. Noro Psikiyatr Ars. 2015; Dec;52(4):371-375. doi: 10.5152/npa.2015.8820. Epub 2015 Dec 1.

 

11. Prevalence of Intimate Partner Violence and Associated Factors.Karakoç B, Gülseren L, Çam B, Gülseren Ş, Tenekeci N, Mete L. NoroPsikiyatr Ars. 2015; Dec;52(4):324-330. doi: 10.5152/npa.2015.7535. Epub 2015 Dec 1.

 

12. Clozapine and Olanzapine Associated Atrial Fibrillation: A Case Report. Çam B, Gülseren L, Mete L, Gülseren Ş. Turk Psikiyatri Derg. 2015; Fall;26(3):221-6.

 

13. Abnormal white matter integrity in long-term abstinent alcohol dependent patients. Zorlu N, Karavul Ucman T, Gelal F, Colak Kalayci C, Polat S, Saricicek A, Kurtgöz Zorlu P, Gulseren S. Psychiatry Res. 2014; Oct 30;224(1):42-8. doi: 0.1016/j.pscychresns.2014.07.006. Epub 2014 Jul 28.

 

14. Mania associated with quetiapine treatment. Çam B, Gülseren S. Turk Psikiyatri Derg. 2014; Spring;25(1):65-8.

 

15. Abnormal white matter integrity and decision-making deficits in alcohol dependence. Zorlu N, Gelal F, Kuserli A, Cenik E, Durmaz E, Saricicek A, Gulseren S. Psychiatry Res. 2013 Dec 30;214(3):382-8. doi: 10.1016/j.pscychresns.2013.06.014. Epub 2013; Sep 27.

 

16. The perceived burden of care and its correlates in schizophrenia. Gülseren L, Cam B, Karakoç B, Yiğit T, Danacı AE, Cubukçuoğlu Z, Taş C, Gülseren S, Mete L. Turk Psikiyatri Derg. 2010; Fall;21(3):203-12. 

 

17. Evaluation of depressive symptoms in acne patients treated with isotretinoin. Bozdağ KE, Gülseren S, Güven F, Cam B. J Dermatolog Treat. 2009;20(5):293-6. doi: 10.1080/09546630903164909.

 

18. Development of a questionnaire to assess inter-episode functioning in bipolar disorder: Bipolar Disorder Functioning Questionnaire. Aydemir O, Eren I, Savaş H, Kalkan Oğuzhanoğlu N, Koçal N, Devrimci Ozgüven H, Akkaya C, Devrim Başterzi A, Karlidağ R, Yenilmez C, Ozerdem A, Kora K, Tamam L, Gülseren S, Oral ET, Vahip S. Turk Psikiyatri Derg. 2007; Winter;18(4):344-52.

 

19. Acute phase results from STORM, a multicountry observational study of bipolar disorder treatment and outcomes. Treuer T, Oruc L, Loza N, El Saidi MA, Kovacs Z, Akkaya C, Gülseren S, Saylan M, Colman SA, Harrison GA. Psychiatr Danub. 2007; Dec;19(4):282-95.

 

 20. The Efficacy and Safety of Sertraline in Major Depression. Current Aspects in the Psychopharmacology of Mood Disorders. European College of Neuropsychopharmacology Regional Meeting, Gülseren Ş, Aydemir Ö, Küey L, Kültür S European Neuropsychopharmacology, 1996; vol.6 Supplement 1: S1-1

 

21. Konversiyon bozukluklu hastalarda belirti dağılımı ve sosyodemografik özellikler. Gülseren Ş, Özmen E, Önal C, Kültür S İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi. 1993;  31:373-377.

 

22. Ulusal psikiyatri kongrelerinde sunulan “Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi” ile ilgili bildirilerin değerlendirilmesi. Özmen E, Aydemir Ö, Gülseren AŞ, Kültür S. İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi. 1994; 32:422-428.

 

23. Obsesif kompulsif bozukluk tanısı konmuş bir grup hastada kompulsiyonların biçim ve içerikleri. Gülseren L, Eğrilmez A, Gülseren Ş, Kültür S. Türk Psikiyatri Dergisi 1995 ;6 (1): 35-40.

 

24. Major Depresyon, Anksiyete Bozukluğu ve Eştanılı Durumlarda Ayrışan ve Örtüşen Özellikler-1: Klinik Belirtiler Yönünden Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Küey L, Aydemir Ö, Gülseren AŞ, Kültür S. Türk Psikiyatri Dergisi. 1996; 7: 257-265.

 

25. Depresif Bozukluklar ve Anksiyete Bozukluklarının Karşılaştırmalı Fenomenolojisi. Küey L, Özmen E, Demet MM, Aydemir Ö, Gülseren AŞ, Kültür S. Türk Psikiyatri Dergisi 1996;7: 169-175.

 

26. Major Depresyon, Anksiyete Bozukluğu ve Eştanılı Durumlarda Ayrışan ve Örtüşen Özellikler-2: Kişilik Bozukluğu Belirtileri Yönünden Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Aydemir Ö, Gülseren AŞ, Küey L, Kültür S. Türk Psikiyatri Dergisi. 1997; 8: 21-28.

 

27. Major Depresyon, Anksiyete Bozukluğu ve Eştanılı Durumlarda Ayrışan ve Örtüşen Özellikler-3: Yaşam Olayları Yönünden Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Gülseren AŞ, Aydemir Ö, Küey L, Kültür S. Türk Psikiyatri Dergisi 1997; 8: 115-124.

 

28. Major Depresyonu Olan Hastaların Tedavisinde Sertralin’in Etkinlik ve Emniyetinin Değerlendirilmesi: Açık Bir Çalışma. Gülseren AŞ, Aydemir Ö, Küey L, Kültür S İzmir Atatürk Devlet Hastanesi Tıp Dergisi 1997; 35: 5-13.

 

29. Quality of life and depression levels in patients with ankylosing spondylitis and osteoarthritis. Koçyiğit H, Gürgan A, Gülseren Ş, Eğrilmez A, Baysal S. İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi 1997;4:39-43.

 

30. Deliryum Derecelendirme Ölçeği’nin Geliştirilmesi, Güvenilirliği ve Geçerliliği. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Aydemir Ö, Noyan A, Gülseren Ş, Kayahan B, Bodur Z, Elbi H, Kültür S. 1998; 6(11):21-27.

 

31. Sağlık Düzeyi Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması ve Güvenilirliği. Akdeniz C, Aydemir Ö, Akdeniz F, Gülseren Ş, Kültür S. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 1999; 9: 104-108.

 

32. Şizofreni ve bipolar bozukluk tanısı konan hastalar ile ailelerinde aile işlevleri üzerine karşılaştırmalı bir çalışma. Gülseren L, Coşkun S, Gülseren Ş, Kültür S. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1999;7 (1): 23-32.

 

33. Huzurevinde yaşamakta olan bir grup yaşlıda bilişsel işlevler , ruhsal bozukluklar, depresif belirti düzeyi ve yaşam kalitesi. Gülseren Ş, Koçyiğit H, Erol A, Bay H, Kültür S, Memiş A, Vural N. Geriatri 2000;3:133-140.

 

34. Apati Değerlendirme Ölçeği Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Gülseren Ş, Atun Ç, Erol A, Aydemir Ö, Çelebisoy M, Kültür S. Nöropsikiyatri Arşivi 2001; 38:142-150.

 

35. Diabetes mellituslu hastalarda depresyon, anksiyete, yaşam kalitesi ve yetiyitimi. Gülseren L, Hekimsoy Z, Gülseren Ş, Bodur Z, Kültür S. Türk Psikiyatri Dergisi 2001; 12: 89-98.

 

36. Doğum yapmış bir grup kadının Genel Sağlık Anketi ile değerlendirilmesi: karşılaştırmalı bir çalışma. Gülseren L, Kanyılmaz B, Gülseren Ş, Kültür S. Nöropsikiyatri Arşivi 2001; 38 : 159-166.

37. Kadın üreme hormonları ve Alzheimer Hastalığı. Çetinay P, Tokatlıoğlu B, Gülseren Ş Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji Dergisi 2005;  13 (Ek 1):45-51.

38. Kadın Sağlığı Anketi Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirliği. Çetinay P, Gülseren Ş Nöropsikiyatri Arşivi, 2005: 42(1-2-3-4):13-17.

39. Psikiyatri servisinde yatarak tedavi görmekte olan hastaların kendilerine göre servis uygulamalarından yarar görme durumları. Kültür S, Özmen E, Gülseren AŞ, Yavuz Ş  XXVI. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, Bilimsel Yayınlar Kitabı, 1990; Cilt II, Dokuz Eylül Ün. Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD, İzmir.

40. Şizofreni ve bipolar bozukluk tanısı konan hastalar ile ailelerinde aile işlevleri üzerine karşılaştırmalı bir çalışma. Coşkun S, Gülseren L, Gülseren Ş, Kültür S. 2. Bahar Sempozyumu, 29 Nisan-3 Mayıs 1998, Antalya. 

41. Sarkoidozu olan bir hastada eşzamanlı olarak görülen bipolar bozukluk. Gülseren Ş, Doğan H. 34. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 1998, Çeşme-İzmir.

 

42. Venlafaksin sağaltımı sırasında ortaya çıkan psikotik bozukluk: Bir olgu sunumu. Gülseren Ş, Bodur Z, Kültür S. 34. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 1998, Çeşme-İzmir.

 

43. Kalafat D, Gülseren L, Mandacı H, Gülseren Ş. Doğal menopozda hormon yerine koyma sağaltımının anksiyete-depresyon, bilişsel işlevler, yaşam kalitesi ve yetiyitimine etkisi. Kontrollü bir izleme çalışması. 4. Bahar Sempozyumu, 24-28 Nisan 2002, Antalya.

 

44.  Erakay SY, Gülseren Ş.  Şizofreni tanılı hastalarda Sosyal İşlevsellik Ölçeği (SİÖ) Türkçe Formu’nun geçerlilik ve güvenilirliğinin araştırılması. 6. Bahar sempozyumu, 24-28 Nisan 2002, Antalya.

 

45. Hava trafik kontrolörlerinde stresle başa çıkma eğitiminin ruhsal belirtiler ve tükenmişlik düzeylerine etkisi: kontrollü, prospektif bir çalışma. Gülseren L, Keleş E, Tokatlıoğlu B, Baysal S, Turgut S, İyidoğan E, Gülseren Ş, Mete L.  9. Bahar sempozyumu, 13-17 Nisan, 2005, Antalya, s.218-221.

 

46. Asistan hekimlerde tükenmişlik: İş doyumu ve depresyonla ilişkisi. A Erol, A Sarıçiçek, Ş Gülseren Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2007; 8(4):241-247.

 

47. Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Çalışan Sağlık Personelinin Şizofreni İle İlgili Tutumları. B Çam, A Büyükbayram, Ş Gülseren. Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 2014; 4(2):23-30

 

48. Depresyonu Olan Kadınlarda Aile İçi Şiddetin Yaygınlığı ve İlişkili Etkenler.  B Karakoç, L Gülseren, B Çam, Ş Gülseren, N Tenekeci, L Mete. Nöropsikiyatri Arşivi, 2015; 52(4):324-330

 

49. Denetimli serbestlik uygulaması kapsamında başvuran hastalarda sosyodemografik, klinik özelliklerin ve alkol kullanım bozukluğu sıklığının geriye dönük değerlendirilmesi. N Zorlu, H Türk, Aİ Manavgat, B Karadaş, Ş Gülseren Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2011; 12(4):253-257

 

50. Alkol bağımlılığı başlangıç yaşı ve aile öyküsünün dürtüsellik ve kompulsivite ile ilişkisi. BB Güngör, Ş Gülseren, A Dalmış, N Zorlu. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2013; 14(3):267-274

 

51. Psikiyatri ve Cerrahi. Ş Gülseren. Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları, 1997; 2(2):245-270

 

52. Alkol bağımlılarında normal karar verme ve yürütücü işlevler. N Zorlu, DE Demir, S Polat, A Kuserli, Ş Gülseren. Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2013; 26(2):131-138

 

53. Tip I ve Tip II'li Diabetes Mellitus'lu hastalarda anksiyete ve depresyon. Ş Gülseren, B Böncü, Ö Aydemir, S Kültür. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2002; 10(1):59-64.

54. İki uçlu bozuklukta kullanılan ilaçların psikososyal işlevsellik üzerine etkisi. Ö Aydemir, PÇ Aydın, DG Öyeçkin, Ş Gülseren, GP Koybası, H Şahin. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2014; 24(2):122-127

55. Majör Depresif Bozuklukta Kalıntı Belirtiler ve Bellek İşlevlerinin Depreşme Üzerine Etkisi: Kontrollü Bir İzlem Çalışması. PÇ Aydın, Ş Gülseren, H Mandacı. Nöropsikiyatri Arşivi, 2010; 47(1):4-8