Psikiyatrik görüşme, psikiyatri uzmanı bir hekim ile danışan kişi arasında geçen, ruhsal durum değerlendirmesi, başvuru yakınması ile ilgili yapılabilecekler konusunda bir değerlendirmenin yapıldığı profesyonel bir iletişim biçimidir.

Görüşme, her bir birey için kişisel nitelikte sürer. Amaç sadece tanı koymak olmadığından danışan kişinin başvuruya neden olan yakınma ve sorunlarının o kişinin kendine özgü öyküsü, başa çıkma yöntemleri, kişilerarası ilişkileri, beklentileri, geçmiş bedensel ve ruhsal sağlık sorunları, geçirilmiş travmalar vb gibi başka birçok unsur ile birlikte ele alınması uygun olur. Belirtilerin bu öykü içinde nasıl bir yere oturtulabileceği danışan kişi ile birlikte anlaşılmaya çalışılır.

Görüşmeler, öneri, kısıtlama ya da yönlendirmedan çok başvuruya neden olan durum ya da sorunların ele alınması ve çözüm yaklaşımları bulunmasında psikiyatrist ve başvuran kişinin birlikte geliştirecekleri ortak bir çalışma şeklinde yürür.